Privacyverklaring De Ultieme Doorbraak

De Ultieme Doorbraak verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina lees je wat er gebeurt met jouw gegevens.

De Ultieme Doorbraak
Maastrichterstraat 10
6444 GG Brunssum
[email protected]

Deze verklaring is van toepassing op de website deultiemedoorbraak.nl en alle subdomeinen, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.

Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een mailtje.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. We respecteren de privacy van onze gebruikers. We verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens en de Telecommunicatiewet.

Welke gegevens verzamelen we?


Wanneer jij je online, per e-mail of telefoon aanmeldt voor een kennismakingsgesprek, workshop, evenement, coaching sessie, of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden om contactgegevens door te geven. We verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt.

Bijzondere persoonsgegevens


Wanneer je een coachingstraject bij ons aangaat, zullen wij mogelijk ook bijzondere persoonsgegevens opvragen. Deze gegevens worden bij jouzelf opgevraagd, wij schakelen hiervoor uiteraard geen andere partijen in. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt, wordt nooit verkocht of doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden en zal uiteraard als zeer vertrouwelijk worden behandeld.

Noodzakelijkheid verstrekken (bijzondere) persoonsgegevens


Om een coachingstraject aan te kunnen gaan, dienen wij over voldoende persoonlijke gegevens te beschikken om je zo goed mogelijk te kúnnen helpen en begeleiden.

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?


De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden: Je naam, e-mail, telefoonnummer, adres en antwoorden op de vragen voor en met de start van het coachtraject worden puur gebruikt om je zo goed mogelijk te kunnen coachen. Door de gegevens te verstrekken, geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten worden uitgevoerd. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Met wie delen we je persoonsgegevens?


Je persoonsgegevens worden lokaal opgeslagen op mijn computer.

Beveiliging persoonsgegevens


Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies


Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics


Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.